Telekomunikační systémy

NÁZEV OBSAH VELIKOST
Koncová telefonní zařízení MB,UB,AUT telefony,pulsní a tónová volba,rozhraní U, modemy,faxy,napájecí mosty. Tel.zař.zip 498kb
Pobočkové ústředny Charakteristika a základní funkce,kategorie účastníků, služby,ochrana proti přepětí. ústředny.zip 15kb
Základy digitálních spojovacích systémů Analogový a digitální signál,vzorkování a kódování, A a Mí zákon,A/D a D/A převodník,rámec PCM,účastnické obvody BORSCHT. DSS.zip 115kb
Základy systému ISDN 2B+D,30B+D,služby ISDN,síťové zakončení NT,typy sběrnic, rozhraní. ISDN.zip 60kb
Telefonní ústředna s částečně decentralizovaným řízením Popis ústředny EWSD EWSD.zip 355kb
Telefonní ústředna s distribuovaným řízením Popis ústředny S12 S12.zip 260kb
Signalizace a rozhraní v telekomunikacích Druhy signalizace,vázaný mfc kód R2,signalizace CAS a CCS,signalizace v ISDN-DSS1. signalizace.zip 53kb
Základy přenosu dat Druhy přenosu,bezpečnostní kódy,protokoly BSC,HDLC. zákl.přenosu.zip 109kb
PDH Základy systému PDH PDH.zip 786kb
SDH Základy systému SDH SDH.zip 44kb
Optická zařízení a sítě Konstrukce optických kabelů,pláště opt.kabelů, difrakční,Braggova mřížka,WDM,spojování opt.kabelů. Optzař.zip 122kb
Přenos telek.signálů optickou sítí Výroba optických vláken,typy vláken,šíření světla, útlum opt.vláken,princip a druhy laserů. Přenos opt..zip 193kb
ATEUS DELTA Tabulky k ústředně Ateus Delta Tabulky.zip 15kb
Letáky Informace o různých ústřednách letáky.zip 2,0Mb
Programovací jazyky CCITT CHILL,MML,SDL jazyky.zip 3kb